PREZYDENT PODPISAŁ NOWĄ USTAWĘ O BRONI I AMUNICJI !

Myślę, że dla każdego zainteresowanego bronią palną jest to wiadomość ważna. W poniedziałek 31 stycznia 2011r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o broni i amunicji. Zmiany nie są rewolucyjne, ale dają szansę zlikwidować uznaniowość w wydawaniu pozwoleń na broń do celów sportowych. 

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wraz z zaznaczonymi zmianami, znajduje się na stronie internetowej ROMB-u (ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni)

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Cytujac dalej wiadomość napisaną na iweb’ie:
Wbrew nieodpowiedzialnym wypowiedziom niektórych dziennikarzy czy policjantów nowelizacja zawęża znacznie krąg osób, które mogą otrzymać i posiadać pozwolenie na broń i nadal przewiduje, że osoby ubiegające się o pozwolenie muszę przejść przez długie i gęste sito procesu weryfikacyjnego nim uzyskają upragnione pozwolenie.

Pierwszy etap to badania lekarskie połączone z konsultacją psychiatryczną i okulistyczną oraz psychologiczne celem ustalenia czy stan zdrowia pozwala im na dysponowanie bronią. Tu odpadną wszyscy, u których występują zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnione od alkoholu i narkotyków.

Etap drugi to weryfikacja dokonana przez organ Policji w drodze wywiadu środowiskowego i sprawdzenia w kartotekach celem ustalenia czy osoba przypadkiem bezzasadnie nie przeszła przez etap I i czy nie była karana za umyślne przestępstwa.
Dotychczas tylko skazanie za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu dyskwalifikowało taką osobę jako posiadacza pozwolenia na broń. Teraz krąg osób uległ znacznemu poszerzeniu – każda osoba skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe , a także sprawca przestępstwa nieumyślnego przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków, albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Etap trzeci to druga część weryfikacji dokonywanej przez Policję w postacie poddania kandydata egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu ze znajomości przepisów dotyczących broni oraz posługiwania się bronią. Egzamin teoretyczny to test 10 pytań bez możliwości popełnienia omyłki. Egzamin praktyczny to sprawdzian strzelecki. Całość płatna w wysokości od 400 do 1000 zł w zależności od celu pozwolenia, a dodatkowo 50% w przypadku egzaminu poprawkowego.
Etap ten odpada w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej i członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mających licencję w zakresie broni sportowej.

Natomiast korzystne z punktu widzenia społecznego poczucia sprawiedliwości są w nowelizacji dwa rozwiązania:

1) szczegółowe określenie w art. 10 ust. 3 ustawy „ważnych przyczyn” uzasadniających wydanie pozwolenia na broń. Skończyła się więc uznaniowość Policji w określaniu czy danej osobie należy się broń czy nie. Obywatel po przeczytaniu sam będzie więc mógł określić czy ma szansę na uzyskanie pozwolenia czy też nie. Nie będzie natomiast o tym decydowało „widzi mi się” czy dobry humor załatwiającego sprawę urzędnika.

2) wprowadzenie do ustawy podstawowej zasady prawa, a mianowicie zasady domniemania niewinności. Dotychczas samo podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu wykluczało możliwość otrzymania pozwolenia, a także powołało jego utratę. Ale prawomocne uniewinnienie nie powodowało przywrócenia cofniętego pozwolenia. I z tym nie mogło się pogodzić społeczne poczucie sprawiedliwości. Teraz wszystko wróciło do normy i do odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia niezbędny jest prawomocny wyrok sądowy. Samo podejrzenie może spowodować prewencyjne zdeponowanie broni od jej posiadacza, ale nie powodu z automatu utraty pozwolenia.

Tyle słów wprowadzenia. Zachęcam do przeczytania ustawy i zapoznania się z wprowadzonymi zmianami we wskazanym wyżej linku.