Magpul Dynamics – The Art of the Precision Rifle – Full Trailer – HD

Piękne ujęcia! Każdy z nas pewnie chciałby tam być i mieć możliwość postrzelania na tak rozległym terenie.

YouTube Preview Image