Polska pod wodą!!!

Od kilku dni południowa Polska walczy z powodzią. Ewakuacja obejmuje coraz więcej miejscowości.

Przeczytaj co należy zrobić aby usprawnić pracę służb ratunkowych

Jak się przygotować do nadchodzącej powodzi:

 • przypomnieć sobie instrukcję alarmową
 • uszykować wykaz z telefonami służb ratowniczych
 • opróżnić piwnicę z substancji zagrażających środowisku (farby, lakiery, oleje)
 • odciąć źródło prądu
 • odciąć dopływ gazu
 • ewakuować dzieci, osoby starsze i chore w teren nie zagrożony powodzią
 • wywieźć samochód poza tereny zalewowe
 • przenieść wartościowe rzeczy na wyższe kondygnacje
 • sprawdzić i uzupełnić niezbędną ilość zapasów (żywności, wody pitnej, środków higienicznych, oświetlenia awaryjnego )
 • uzupełnić zawartość apteczki (szczególnie ważne dla ludzi przewlekle chorych)
 • ustalić i ustawić zakres częstotliwości radiowej, na której przekazywane są komunikaty dotyczące powodzi

Co powinni mieć na wypadek powodzi mieszkańcy, którzy zostaną w swoich mieszkaniach:

 • radioodbiornik
 • awaryjne źródło oświetlenia ( latarka, zapasowe baterie, lampa naftowa, świeczki )
 • źródło ognia (krzesiwo, zapalniczka, zapałki – należy zabezpieczyć główki zapałek maczając je w parafinie)
 • zestaw do gotowania ( kartusz gazowy, palnik )
 • żywność o przedłużonej trwałości
 • zapas wody ( około 4 litry dziennie na osobę )
 • apteczka + lekarstwa
 • środki higieny osobistej
 • worki lub pojemniki plastikowe na odpadki
 • telefon, ładowarka, zapasową bateria + wykaz telefonów alarmowych
 • instrukcja przeciwpowodziowa
 • znajomość sytuacji najbliższych sąsiadów
 • ustalenie zasad pomocy sąsiedzkiej

Co powinni zrobić mieszkańcy, którzy będą ewakuowani:

 • przeczytać i przypomnieć sobie instrukcję alarmową
 • zabrać dokumenty osobiste oraz lekarskie
 • przygotować i zabrać stale przyjmowane leki
 • zabrać koc lub śpiwór oraz ciepłą odzież
 • zabrać latarkę lub świeczkę i zapałki

Opracowano na podstawie instrukcji postępowania przeciwpowodziowego www.czk.pl