Schrony All Inclusive

Trudno ocenić, jak liczną grupą są wyznawcy teorii o końcu świata, który wg kalendarza Majów ma nadejść w dniu 21.12.2012. Firma Vivos postatnowiła wykorzystać ten fragment rynku podejmując się budowy złożonej sieci schronów składającej się z 20 kompleksów schronowych.