Zombie Experiment NYC

Eksperyment wykazał, że większość ludzi ratuje się ucieczką. Ciekawe jaka byłaby Wasza reakcja, gdybyście trafili w mieście na rozkładającego się zombie?

YouTube Preview Image